سایت علوم اعصاب ایران با مدیریت دکتر کیوان یعقوبی - http://www.neuronews.ir/

کیوان یعقوبی , دکتر کیوان یعقوبی , دکتر یعقوبی , سایت علوم اعصاب ایران , نورو نیوز , نرو نیوز, DR keyvan yaghoobi , DR kayvan yaghoobi , DR yaghoobi , kayvan yaghoobi , neuronews.ir, neuroscience

گرانت هدف تشکیل مراکز تحقیقاتی !! راه اندازی رشته های تخصصی نوظهور در مراکز تحقیقاتی پژوهش های متد- محور (به جای مشکل – محور) شکارچی شدن برخی اعضای هیئت علمی ضعف تخصصی صاحبان گرانت بازنشستگی زودرس دان