تعداد سوالات تستی و تشریحی هر گروه و سطح دشواری سوالات

سطح دشواری سوالات بالاتر از حد متوسط تا دشوار است

نوع سوالات مفهومی است یعنی حتما باید موضوع را کاملا درک کرده باشید

تعداد سوالات غیر چهار گزینه ای

کلاس فیزیولوژی ۱ اتاق عمل: ۸ سوال

کلاس فیزیولوژی ۲ اتاق عمل: ۶ سوال

کلاس فیزیولوژی ۲ هوشبری: ۹ سوال

Leave a Reply

لطفاً پاسخ معادله زیر را واردکنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.