سخنان دانشمندان و مشاهیر بزرگ

سخنان دانشمندان و مشاهیر بزرگ که با دیدگاه علم اعصاب از زاویه دید علوم اعصاب بیان شده اند.

NeuroNews.ir

۱

• نیک بخت ترین مردم کسی است که کردار به سخاوت بیاراید و گفتار به راستی
“بو علی سینا”

• ما همان میشویم که تمام روز به آن می اندیشیم.
” نایتینگل”

• خوشبختی کیفیت ذهنی است که اندیشه از آن لذت میبرد.
“ماکسول مالتز”

• امید دارویی است که شفا نمی دهد ولی درد را قابل تحمل میکند!
مارسل آشار

• امید در زندگی بشر آنقدر اهمیت دارد که بال برای پرنده!
آرتور شوپنهار

• آفت وقار و هیبت مرد شوخی و جلف بازی است
حضرت علی

• آنجا که بیم و هراس سایه افکند شادی را جایی نسیت!
ارنست اپیکور

• آنچه هستید شما را بهترمعرفی می کند تا آنچه می گویید
بزرکمهر

• به شخصی که به هیچکس اعتماد ندارد اطمینان نداشته باشید!
شکسپیر

• اندیشه کردن که چه بگویم به از اینکه بگویی چرا گفتم
سعدی

• بزرگترین عیب آن است که از عیب خویش اگاه نباشیم
توماس کارلایل

• پوزش طلبیدن نشانه خرمندی است

حضرت علی

• مبین که میگوید ببین چه میگوید

سعدی

• مقیاس ارزش انسان اهمیتی است که به وقت خود میگذارد
رالف امرسون

• هیچ چیزی برای یاد گرفتن کوچک و هیچ چیزی برای انجام دادن بزرگ نیست
ویلیام وان هورن

Leave a Reply

لطفاً پاسخ معادله زیر را واردکنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.